Voorwaarden

De Porsche vinden wij een speciale auto, deze verdient een speciale Porsche verzekering met de daarbij behorende voorwaarden.

Porsche van 8 jaar en ouder: Porsche klassieker tarief

WA dekking

WA dekking is de basis voor de Porsche klassiekerverzekering. Met de WA verzekering ben je verzekerd voor schade aan anderen. Deze verzekering is uit te breiden met bijvoorbeeld schadeverzekerden inzittenden en rechtsbijstandsverzekering.

Beperkt Casco of Volledig Casco

Wanneer je kiest voor een WA + beperkt casco of WA + volledig casco verzekering dient er een taxatierapport door een erkend FEHAC taxateur ingestuurd te worden, dit taxatierapport is 3 jaar geldig. Het taxatierapport moet binnen 1 maand na het aanvragen van de Porsche verzekering aangeleverd te worden om de vaste waarde dekking te kunnen garanderen. Het taxatierapport mag bij aanvang niet ouder zijn dan 6 maanden. Het taxatierapport moet voldoen aan de eisen die de FEHAC aan een taxatierapport stelt. Het rapport dient te zijn opgemaakt door een erkende taxateur aangesloten bij de FEHAC. De taxateur wordt door de verzekerde ingeschakeld en betaald. Zie voor een actuele lijst van erkende taxateurs op:  erkende taxateurs

Voor uitbreiding van de dekking naar beperkt of volledig casco moet de Porsche beschikken over een SCM 3 goedgekeurd alarmsysteem of SCM 1 goedgekeurd alarmsysteem in combinatie met de nachtclausule (nachtstalling) aanwezig te zijn. Bij Porsches met een waarde boven de € 50.000,- dient er tevens een peilzender geïnstalleerd te worden.

Porsche 8 jaar en jonger: Porsche verzekering

Zorgeloos genieten van je Porsche is heel belangrijk en geeft je een gevoel van vrijheid. De Porsche verzekering houdt hier rekening mee. Weten dat uw trotse bezit goed verzekerd is, brengt rust en vertrouwen. Je past goed op je Porsche, wij doen de rest!

Voor uitbreiding van de dekking naar volledig casco moet de Porsche beschikken over een SCM goedgekeurd alarmsysteem, welk alarmklasse aanwezig moet zijn wordt aangegeven bij de aanvraag of de offerteaanvraag.

Porsche verzekering Voorwaarden