Privacy Statement

Voor het doen van een aanvraag, mutatie of verzoek via onze website ontkom je er niet aan om persoonlijke gegevens in te vullen. Wij begrijpen dat jij als bezoeker of klant daar moeite mee kan hebben. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Aanvragen van informatie, offertes en aanvragen

Je (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het aanvragen van informatie, offertes en het aanvragen van een verzekering. Maar ook gebruiken we ze om eventueel contact met je op te nemen naar aanleiding van een offerte en voor het afhandelen van een aangevraagde verzekering. Ook voor het wijzigen of beëindigen van een verzekering en voor het goed begeleiden/afhandelen van schade hebben we je gegevens nodig. Dit geldt voor alleen voor verzekeringen waarvoor we tussenpersoon zijn.

Links naar andere websites

Op onze website kan je links naar andere websites aantreffen. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als die er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

Veenstra & de Jong Assurantiën B.V. garandeert je dat we met jouw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een aanvraag via ons hebt aangevraagd. Verzekeraars kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Veenstra & de Jong Assurantiën BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan.

Wil je meer weten over het cookies gebruik van Veenstra & de Jong Assurantiën? klik dan hier

Klachten / Vragen

Voor klachten of vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen:

Contactgegevens

Wijzigingen

Wij behouden het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het ons privacystatement.

De Sportwagenverzekering Privacy Statement